26.11.13

CAMPAÑA FRAGA DAS SAÍMAS CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA

A violencia NON é normal REACCIONA. ROMPE as cadeas co teu AGRESOR”

O COLECTIVO FRAGA DAS SAÍMAS PON EN MARCHA UNHA CAMPAÑA CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO 25N, DÍA MUNDIAL PARA A LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Con motivo da celebración do 25N, Día Mundial para a Loita contra a Violencia de Xénero, o colectivo Fraga das Saímas ven de poñer en marcha unha campaña contra a violencia machista ao obxecto de detectar e visualizar as diferentes manifestacións de violencia (física, psicolóxica, sexual, económica e ou patrimonial) que se poden dar nas relacións de parella, que se atopan ocultas na vida cotiá e que moitas veces se confunden ou descoñecen. E para o cal este colectivo editou 150 VIOLENTÓMETROS, un material gráfico e moi didáctico en forma de regra e calendario que se están a distribuir, coa colaboración da librería Porta da Vila, África Copias e Catá, entre as mulleres da asociación e do concello de Viveiro cos cales poderán visualizar se a súa relación de parella é saudable ou pola contra é nociva e perigosa para a súa persoa e a súa integridade física.

As manifestacións de violencia que se amosan neste material gráfico non son necesariamente consecutivas, senón que poden ser experimentadas de maneira intercalada. Neste material plásmase dous tipos de relacións de parella: unha saudable e outras relacións cunha escala de violencia gradual, onde se inicia sinalando as manifestacións máis sutiles, posteriormente as máis evidentes e na última escala as manifestacións máis extremas.

Aínda que habitualmente tendemos a fixar a atención nas formas extremas da violencia. Con esta campaña quixemos centrar o foco de atención desde a 1ª etapa onde se enxendra a violencia e se desenvolve no día a día unha violencia velada que aparece dun xeito case irrecoñecible (palmadiñas, burlas, empuxóns...) para así as rapazas, a través deste violentómetro, podan ser capaces de recoñecer unha serie de sinais de advertencia na súa relación de parella e saiban identificar se a súa relación está baseada na igualdade ou polo contrario está sufrindo unha relación de violencia e desigualdade ( falta de respecto a través de insultos, humillacións.., críticas constantes, celos, imposición de obrigas sobre o que debes facer ou dicir... intentar aillarte da familia e amigos, obrigada a manter prácticas sexuais non desexadas, etc..)

O colectivo Fraga das Saímas considera que o violentómetro pode ser unha ferramenta útil que permite estar atenta á muller e ao seu entorno para detectar e alertar dunha situación perigosa, e así poder adoptar as medidas necesarias para frear este tipo de condutas violentas. Este colectivo cre que esta ferramenta pode resultar moi beneficiosa tanto para as mulleres (empezando polas máis novas) como para a comunidade educativa e os ámbitos familiar, laboral e social nos que se desenvolven.

Para a realización desta campaña de sensibilización e identificación das situacións violentas desde as primeiras sinais, dentro dunha relación sentimental, o noso colectivo empregou a idea dun material gráfico similar que desenvolveu o Instituto Politécnico Nacional de México no ano 2009 a raíz dunha das investigacións levadas a cabo dentro do seu Programa Institucional de Xestión con Perspectiva de Xénero entre o seu alumnado de 15-25 anos, co título “Novas dinámicas da relación de parella”.

Por último dicir que para a elaboración do violentómetro o colectivo Fraga das Saímas contou coa axuda inestimábel de varios colaboradores que supervisaron os contidos deste material. Así cabe agradecer a axuda de Fernanda Soutullo (Técnica de Servizos Sociais), Dores Sánchez (Filóloga galego-portuguesa) e Manuel López (dinamizador cultural), asimesmo á empresa Ideño, SL que colaborou, baixo a coordinación da secretaria e presidenta da Asociación, no deseño e maquetación do violentómetro.

No hay comentarios: