23.1.12

RENOVACIÓN DOS CARGOS DIRECTIVOS DO COLECTIVO "FRAGA DAS SAÍMAS" E APROBACIÓN DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS PARA O 2012


UNANIMIDADE NA VOTACIÓN DA ASEMBLEA DO COLECTIVO “FRAGA DAS SAÍMAS” PARA A ELECCIÓN DA CANDIDATURA Á XUNTA DIRECTIVA, ENCABEZADA  POR FLOR CHAO, E APOIO UNÁNIME AO SEU PROGRAMA DE GOBERNO E DE XESTIÓN.

A asociación de mulleres rurais “Fraga das Saímas” ven de celebrar  o sábado, 21 de xaneiro, dúas asembleas xerais no Centro Socio-Cultural que xestiona este colectivo desde o ano 2007.

A partir das 17.30 horas da tarde tivo lugar a Asemblea Xeral Anual Ordinaria, na que as 49 socias asistentes, entre presentes e representadas, aprobaron por unanimidade o informe de xestión e o estado de gastos e ingresos do 2011, Logo de máis dunha hora de exposición pormenorizada, por parte da secretaria, da xestión realizada polas membros da Directiva ao longo do exercicio pasado.

Sen previo descanso, as mulleres do colectivo Fraga das Saímas celebraron deseguido nunha Asemblea Xeral Extraordinaria, con motivo da elección dos cargos da nova directiva para a lexislatura 2012-2016.

A nova Directiva elexida por unanimidade, con 49 votos a favor e ningún en contra, quedou constituída polas seguintes mulleres: Flor Chao (presidenta), Xuxa Rouco (Tesoureira), Gloria (Secretaria), Mª Josefa Rouco (vocal 1ª), Adelina Lorenzo (vocal 2ª).  Antes da votación as candidatas, a través da súa secretaria, declararon ante a asemblea que non estaba nas súas mentes repetir mandato e que tan só aceptaban presentar candidatura por sentido de responsabilidade e de compromiso coas institucións e con aquelas socias que están a apoiar este proxecto colectivo desde a súa posta en marcha.

Logo da elección da nova Directiva, a secretaria expuxo o Programa de actuacións e investimentos para o 2012 e unha vez rematada a súa intervención e tralo apoio unánime, por parte da asemblea, ao Programa de actividades a presidenta quixo recordar ás presentes que o programa de goberno da nova directiva seguiría na mesma liña de traballo e cos mesmos plantexamentos de xestión interna e externa que ata o de agora viña desenvolvendo a anterior Directiva.

Entre as actuacións novidosas aprobadas pola asemblea cabe sinalar: en materia de formación: unhas xornadas técnicas sobre cogumelos, unhas xornadas técnicas sobre eficiencia enerxética e clases de baile de Salón. En materia de actuacións para preservar o noso patrimonio e a posta en valor dos recursos naturais: o Proxecto de “Microtoponimia e o Mapa dos nomes”. (1ª Fase), o Concurso de Fotografía “Fraga das Saímas-2012: “os produtos da nosa Nai Terra” e en materia de fomento do coñecemento sobre o patrimonio natural, histórico e artístico de Galiza e outros territorios, resaltar a aprobación dunha viaxe a Portugal e unha visita guiada ao Parque Experimental da Fundación Sotavento (Xermade) e ao parque natural de Marcelle.

Pasadas as 20.00 horas a presidenta da asociación deu por concluída a 2ª asemblea Xeral Extraordinaria e acto seguido, membros da Directiva ofrecéronlles as socias asistentes unha degustación de churros con chocolate.