2.3.10

ORGANIZACIÓN DO II CONCURSO DE DEBUXO E PINTURA. TEMA: "UN PASEO POLA FRAGA DAS SAÍMAS"


AMMRR “FRAGA DAS SAÍMAS” ORGANIZA, COA COLABORACIÓN FINANCIEIRA DA ÁREA DE CULTURA DA DEPUTACIÓN DE LUGO, O IIº CONCURSO DE DEBUXO E PINTURA, DIRIXIDO AS NENAS E NENOS DO CONCELLO DE VIVEIRO .

OS CENTROS DE ENSINO COLABORADORES TERÁN DE PRAZO PARA PRESENTAR OS TRABALLOS ATA O MÉRCORES, 17 DE MARZO.
No marco da celebración do “Día Internacional da árbore” a directiva da Asociación MMRR “Fraga das Saímas” está a organizar, coa colaboración financieira da área de Cultura da Deputación de Lugo, por segundo ano consecutivo, o IIº Concurso de Debuxo e Pintura dirixido a nenas e nenos en idades comprendidas entre os 6 e 11 anos matriculados nos centros de educación do concello de Viveiro.
Esta iniciativa forma parte dunha serie de actuacións encamiñadas a preservar o patrimonio material da parroquia de San Andrés aprobadas na asemblea xeral anual da asociación e co cal se pretende sensibilizar e concienciar, tanto aos nosos maiores como ás nenas e nenos do Concello de Viveiro, da importância que ten na vida das persoas o medio rural e os espazos naturais de gran riqueza en flora e fauna como é a Fraga das Saímas, inculcarlles o respecto e o coidado do noso patrimonio natural e unha cultura de ocio saúdable e deporte ao aire libre nestes espazos naturais tan emblemáticos.

O tema do concurso é “Un paseo pola Fraga das Saímas”, deixándose total liberdade para que cada participante exprese, a través do seu debuxo, o que desexe sobre a vida das árbores e animaliños que habitan a fraga e que se podería atopar durante un paseo cos seus amigos e pais pola Fraga das Saímas.

As nenas/os poderán participar neste concurso a través dunha das seguintes modalidades: MODALIDADE DE CENTROS COLABORADORES: Alumnos matriculados nos centros educativos que se sumaron a esta iniciativa CEIP Santa Rita de Galdo, CEP Lois Tobío de Viveiro e o CEIP Antonio Pedrosa Latas de Celeiro ou ben na MODALIDADE LIBRE: é dicir as nenas e nenos matriculados nos colexios CPR-Landro de Viveiro ou no CEP de Covas, dado que a directiva da Asociación acordou darlle a oportunidade de participar as nenas/os destes centros que desexen concursar presentando os seus traballos de forma individual e coa debida autorización dos pais.

As nenas/os que queiran participar na modalidade Libre poderán recoller as bases do concurso no Centro Comarcal da Mariña Occidental en horario de 10:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 horas, ou solicitalas ao correo electrónico fragadassaimas@gmail.com .Os alumnos dos tres centros colaboradores seguirán as indicacións do profesorado do colexio.

Os concursantes en idades comprendidas entre os 6 e 8 anos participarán na CATEGORÍA A, e os de idades comprendidas entre os 9 e 11 anos faranno na CATEGORÍA B.

Outorgaranse 3 premios por cada categoría e que consistirán na entrega de diplomas e de premios en metálico, que irán desde os 40 ata os 100 euros por categoría, ademais dunha viaxe á Comarca da Sidra, xunto coa asociación e a nai ou titor, para o primeiro premiado na categoría B.

O prazo para presentar os traballos rematará o mércores, 17 de marzo, ás 20.00 horas.
Cos traballos gañadores, xunto con outros seleccionados polo xurado, organizarase unha exposición