26.10.09

MÁMOAS

Nesta parroquia hai localizadas dúas mámoas e que se coñecen como:
Mámoa do "Chan da Garita" e Mámoa do "Cha do Tesouro"